Javna nabava

1. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Ev. br. EMV 1/2017 " Izgradnja sekundarne kanalizacije u Virju". 2. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Ev. br. EVV 01/2018 usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta "Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Vrije, Ferdinandovac i Podravske Sesvete". 3. Drugi poziv za savjetovanje u predmetu nabave : usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ 4. Prvi poziv za prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u predmetu nabave "izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Rakitnica - Donje Zdjelice" 5. Treći poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta "Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" 6. Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu radova IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE RADOVI NA IZGRADNJI/ DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI te objavljuje prvo prethodno savjetovanje 7. Prvi poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave SANACIJA UPOV_a MOLVE 8. Poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave sanacija kanalizacije Molve
Javna nabava radova: IZGRADNJA GLAVNOG DOVODNOG CJEVOVODA RAKITNICA – DONJE ZDJELICE EVIDENCIJSKI BROJ U EOJN: 2019/S OF 5- 0007170 Dokumentacija o nabavi može se pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Projektna dokumentacija vezana uz predmet nabave može se preuzeti ovdje:Gp Rakitnica Gp Rakitnica - uzdužni profili
    Javna nabava usluga: Usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0013347, Objava nadmetanja pod brojem u TED-u 2019/S 070-166512 Rok za dostavu ponuda 14.svibanj 2019. do 10,05