Javna nabava

14. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Radovi na Dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 01.09.2020. 13. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena. Objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 27.07.2020. 12. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. Objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 17.07.2020. 11. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Radovi na Dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 03.04.2020. 10. Drugi poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova na izgradnji/dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete 9. Poziv za prethodno savjetovanje za usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete 8. Poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave sanacija kanalizacije Molve 7. Prvi poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave SANACIJA UPOV_a MOLVE 6. Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu radova IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE RADOVI NA IZGRADNJI/ DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI te objavljuje prvo prethodno savjetovanje 5. Treći poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta "Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" 4. Prvi poziv za prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u predmetu nabave "izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Rakitnica - Donje Zdjelice" 3. Drugi poziv za savjetovanje u predmetu nabave : usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ 2. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Ev. br. EVV 01/2018 usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta "Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Vrije, Ferdinandovac i Podravske Sesvete". 1. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Ev. br. EMV 1/2017 " Izgradnja sekundarne kanalizacije u Virju".
  2020. godina
  6. Javna nabava radova: Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja UPOV Ferdinandovac,u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i P. Sesvete, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0032663, Raok za dostavu ponuda 14. listopada 2020. do 11,00 sati.
  5. Javna nabava radova: IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0032357, Rok za dostavu ponuda 16. listopada 2020. do 11,00 sati.
  4. Javna nabava radova: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena , Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0028913, Rok za dostavu ponuda 11. rujna 2020. do 11,00 sati.
  3. Javna nabava usluge: Usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete , Objava nadmetanja pod brojem u 2020/S 0F5-0027394, Rok za dostavu ponuda 18. rujna 2020. do 11,00 sati.
  2. Javna nabava radova: IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0015294, Rok za dostavu ponuda 24. srpnja 2020. do 11,00 sati.
  1. Javna nabava robe: Nabava materijala za 2020. godinu, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S 0F5-0050983, Rok za dostavu ponuda 24. siječanj 2020. do 10,05.
  2019. godina
  5. Javna nabava usluga: Promidžba i jačanje vidljivosti projekta u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete", Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0049107, Rok za dostavu ponuda 14. siječanj 2020. do 10,05.
  4. Javna nabava usluga: Usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0013347, Objava nadmetanja pod brojem u TED-u 2019/S 070-166512 Rok za dostavu ponuda 14.svibanj 2019. do 10,05
  3. Javna nabava radova: IZGRADNJA GLAVNOG DOVODNOG CJEVOVODA RAKITNICA – DONJE ZDJELICE EVIDENCIJSKI BROJ U EOJN: 2019/S OF 5- 0007170 Dokumentacija o nabavi može se pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Projektna dokumentacija vezana uz predmet nabave može se preuzeti ovdje:Gp Rakitnica Gp Rakitnica - uzdužni profili
  2. Javna nabava radova: Sanacija kanalizacije u naselju Molve, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF5-0034780, Rok za dostavu ponuda 25. rujan 2019. do 10,05.
  1. Javna nabava radova: Sanacija UPOV Molve, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0029928, Rok za dostavu ponuda 27. kolovoz 2019. do 10,05.