Javna nabava

  19. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Nastavak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 31.07.2023..
  18. Prethodno savjetovanje za predmet javne nabave: Nabava električne energije (EVV-1/22) nije proveden sukladno članku 9. stavak 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) jer je prvotni postupak objedinjene javne nabave koju je proveo Grad Đurđevac poništen (Objava poništenog nadmetanja pod brojem u EOJN: 2022/S F14-0030994 od 01.08.2022.)
  17. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Usluga sudskog vještaka - procjene štete na poljoprivrednom zemljištu za projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 12.07.2022..
  16. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje Zdjelice sa crpnom stanicom Donje Zdjelice je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 30.03.2021.
  15. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Radovi na Dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 01.09.2020.
  14. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena. Objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 27.07.2020.
  13. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. Objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 17.07.2020.
  12. Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Radovi na Dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”. Datum završetka savjetovanja: 03.04.2020.
  11. Drugi poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova na izgradnji/dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete
  10. Poziv za prethodno savjetovanje za usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete
  9.Poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave sanacija kanalizacije Molve
  8.Prvi poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave SANACIJA UPOV_a MOLVE
  7. Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu radova IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE RADOVI NA IZGRADNJI/ DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI te objavljuje prvo prethodno savjetovanje
  6.Poziv za prethodno savjetovanje za predmet nabave male vrijednosti za nabavu usluge: PROMIDŽBA I JAČANJE VIDLJIVOST za projekt izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete.
  5.Treći poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta "Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete"
  4. Prvi poziv za prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u predmetu nabave "izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Rakitnica - Donje Zdjelice"
  3. Drugi poziv za savjetovanje u predmetu nabave : usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“
  2. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Ev. br. EVV 01/2018 usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta "Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Vrije, Ferdinandovac i Podravske Sesvete".
  1. Poziv na prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Ev. br. EMV 1/2017 " Izgradnja sekundarne kanalizacije u Virju".
  2023. godina
  1. Javna nabava radova: nastavak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2023/S 0F5-0033291, Rok za dostavu ponuda 23. kolovoza 2023. do 10,00 sati.
  2022. godina
  1. Javna nabava usluga: Usluga sudskog vještaka - procjene štete na poljoprivrednom zemljištu za projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2022/S 0F5-0028062, Ispravak: 2022/S F14-0028203, Ispravak: 2022/S F14-0030781 Rok za dostavu ponuda 12. kolovoza 2022. do 12,00 sati.
  2. Javna nabava roba: Nabava električne energije, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN: 2022/S 0F5-0034884, Rok za dostavu ponuda 03. listopada 2022. do 14,00 sati.
  2021. godina
  2. Javna nabava radova: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NASELJA RAKITNICA I DONJE ZDJELICE SA CRPNOM STANICOM DONJE ZDJELICE, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2021/S 0F5-0013720, Rok za dostavu ponuda 03. svibanj 2021. do 11,00 sati.
  1. Javna nabava robe: Nabava materijala za 2021. godinu, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN: 2020/S 0F5-0046864. Rok za dostavu ponuda: krajnji rok za dostavu ponuda je 22. siječnja 2021. do 12,05 sati.
  2020. godina
  7. Jednostavna nabava: STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNO-FEKALNE OTPADNE VODE NASELJA SUHA KATALENA. Rok za dostavu ponuda: krajnji rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2020. do 12,00 sati putem. Način i mjesto dostave ponude: Ponuda se predaje digitalno putem web stranica Agronet https://agronet.apprrr.hr/Forms/ModulRural/ContactOverview.aspx, Agencije za plaćanja u poljoprivrednom ribarstvu i ruralnom razvoju: Otvaranje ponuda nije javno.
  6. Javna nabava radova: Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja UPOV Ferdinandovac,u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i P. Sesvete, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0032663, Raok za dostavu ponuda 14. listopada 2020. do 11,00 sati.
  5. Javna nabava radova: IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0032357, Rok za dostavu ponuda 16. listopada 2020. do 11,00 sati.
  4. Javna nabava radova: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena , Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0028913, Rok za dostavu ponuda 11. rujna 2020. do 11,00 sati.
  3. Javna nabava usluge: Usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete , Objava nadmetanja pod brojem u 2020/S 0F5-0027394, Rok za dostavu ponuda 18. rujna 2020. do 11,00 sati.
  2. Javna nabava radova: IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2020/S 0F5-0015294, Rok za dostavu ponuda 24. srpnja 2020. do 11,00 sati.
  1. Javna nabava robe: Nabava materijala za 2020. godinu, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S 0F5-0050983, Rok za dostavu ponuda 24. siječanj 2020. do 10,05.
  2019. godina
  5. Javna nabava usluga: Promidžba i jačanje vidljivosti projekta u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete", Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0049107, Rok za dostavu ponuda 14. siječanj 2020. do 10,05.
  4. Javna nabava usluga: Usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0013347, Objava nadmetanja pod brojem u TED-u 2019/S 070-166512 Rok za dostavu ponuda 14.svibanj 2019. do 10,05
  3. Javna nabava radova: IZGRADNJA GLAVNOG DOVODNOG CJEVOVODA RAKITNICA – DONJE ZDJELICE EVIDENCIJSKI BROJ U EOJN: 2019/S OF 5- 0007170 Dokumentacija o nabavi može se pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Projektna dokumentacija vezana uz predmet nabave može se preuzeti ovdje:Gp Rakitnica Gp Rakitnica - uzdužni profili
  2. Javna nabava radova: Sanacija kanalizacije u naselju Molve, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF5-0034780, Rok za dostavu ponuda 25. rujan 2019. do 10,05.
  1. Javna nabava radova: Sanacija UPOV Molve, Objava nadmetanja pod brojem u EOJN 2019/S OF 5-0029928, Rok za dostavu ponuda 27. kolovoz 2019. do 10,05.