Kontakti

Reklamacija

Reklamaciju također možete dostaviti na slijedeće načine:
– osobno na šalteru prijemne kancelarije Komunalija d.o.o. Đurđevac
– poštom (na adresu: Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
– telefonom (048/812-304)
– faksom (048/812-663)

Ako je moguće popunite i šifru kupca. To je šesteroznamenkasti broj kojeg možete pročitati na uplatnici kod poziva na broj odobrenja

Prijava kvara

Ukoliko je u pitanju veće propuštanje molimo Vas da nam što hitnije javite na dežurne brojeve telefona.

Prijavu kvara također možete dostaviti na slijedeće načine:
– osobno na šalteru prijemne kancelarije Komunalija d.o.o. Đurđevac
– poštom (na adresu: Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
– telefonom (048/812-304)
– faksom (048/812-663)

Ako je moguće popunite i šifru kupca. To je šesteroznamenkasti broj kojeg možete pročitati na uplatnici kod poziva na broj odobrenja

Očitanje vodomjera


Ukoliko kod Vas nije moguće očitati stanje na vodomjeru ili Vam je ostavljena obavijest da ju dostavite, molimo da to učinite preko ovog obrasca.

Očitanje također možete dostaviti na slijedeće načine:
– osobno na šalteru prijemne kancelarije Komunalija d.o.o. Đurđevac
– poštom (na adresu: Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
– telefonom (048/812-304)
– faksom (048/812-663)

Ako je moguće popunite i šifru kupca. To je šesteroznamenkasti broj kojeg možete pročitati na uplatnici kod poziva na broj odobrenja.

Ostali upiti

Pomoću ovoga obrasca nam možete poslati upite.

Upite također možete dostaviti na slijedeće načine:
– osobno na šalteru prijemne kancelarije Komunalija d.o.o. Đurđevac
– poštom (na adresu: Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
– telefonom (048/812-304)
– faksom (048/812-663)

Ako je moguće popunite i šifru kupca. To je šesteroznamenkasti broj kojeg možete pročitati na uplatnici kod poziva na broj odobrenja.