Cjenik usluga

STRUKTURA OSNOVNE CIJENE VODE ZA VODNU USLUGU – JAVNA VODOOPSKRBA
PRIMJENA OD 01.10.2014.
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U STAMBENIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec  23,58 kn/mj
2. PDV 13% 3,07 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 26,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna vodoopskrba 3,30  kn/m3
4.2. PDV 13%  0,43  kn/m3
5. Naknada za korištenje voda 2,85  kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 6,58 kn/m3
     
     
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U POSLOVNIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 44,71 kn/mj
2. PDV 13% 5,81 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 50,52 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna vodoopskrba 7,28  kn/m3
4.2. PDV 13%  0,95  kn/m3
5. Naknada za korištenje voda 2,85  kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 11,08 kn/m3
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U STAMBENIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  23,58 kn/mj
2. PDV 13% 3,07 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 26,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna vodoopskrba 3,30  kn/m3
4.2. PDV 13%  0,43  kn/m3
5. Naknada za korištenje voda 2,85  kn/m3
6. Naknada za zaštitu voda 1,35  kn/m3
7. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 7,93  kn/m3
     
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U POSLOVNIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  44,71 kn/mj
2. PDV 13% 5,81 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 50,52 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna vodoopskrba 7,28  kn/m3
4.2. PDV 13%  0,95  kn/m3
5. Naknada za korištenje voda 2,85  kn/m3
6. Naknada za zaštitu voda 1,35  kn/m3
7. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 12,43  kn/m3
I. SOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI KOJI SU PRIKLJUČENI
   NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec  23,58 kn/mj
2. PDV 13% 3,07 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 26,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna vodoopskrba 1,98 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,26 kn/m3
5. Naknada za korištenje voda 2,85 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 5,09 kn/m3
     
II. SOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI KOJI NISU PRIKLJUČENI
    NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  23,58 kn/mj
2. PDV 13% 3,07 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 26,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna vodoopskrba 1,98 kn/m3
4.3. PDV 13%  0,26 kn/m3
5. Naknada za korištenje voda 2,85 kn/m3
6. Naknada za zaštitu voda 1,35 kn/m3
7. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 6,44 kn/m3
STRUKTURA OSNOVNE CIJENE ZA VODNU USLUGU JAVNA ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE – GRAD ĐURĐEVAC
PRIMJENA OD 01.10.2014.
I.  KORISNICI KOJI SU PRIKLJUČENI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
     
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U STAMBENIM PROSTORIMA
     
RB. OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  5,00 kn/mj
2. PDV 13% 0,65 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 5,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje 3,67 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,48 kn/m3
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 x 0,2) 0,27 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 4,42 kn/m3
     
     
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U POSLOVNIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  5,00 kn/mj
2. PDV 13% 0,65 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 5,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje 5,60 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,73 kn/m3
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 x 0,2) 0,27 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 6,60 kn/m3
     
     
II.  KORISNICI U STAMBENIM PRSTORIMAKOJI NISU PRIKLJUČENI 
     NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  15,00 kn/mj
2. PDV 13% 1,95 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 16,95 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje po članu za 5 m3 18,35 kn/član/mj
4.2. PDV 13%  2,39 kn/član/mj
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 x 0,2) x 5 m3 1,35 kn/član/mj
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 22,09 kn/član/mj
I.  KORISNICI KOJI SU PRIKLJUČENI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
   OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U STAMBENIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  5,00 kn/mj
2. PDV 13% 0,65 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 5,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje 2,20 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,29 kn/m3
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 x 0,2) 0,27 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 2,76 kn/m3
     
II. KORISNICI KOJI NISU PRIKLJUČENI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  15,00 kn/mj
2. PDV 13% 1,95 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 16,95 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje po članu za 3 m3 6,60 kn/član/mj
4.2. PDV 13%  0,86 kn/član/mj
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 x 0,2) x 3 m3 0,81 kn/član/mj
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 8,27 kn/član/mj
STRUKTURA OSNOVNE CIJENE ZA VODNU USLUGU JAVNA ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE – OPĆINA VIRJE
PRIMJENA OD 01.10.2014.
I.  KORISNICI KOJI SU PRIKLJUČENI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U STAMBENIM PROSTORIMA
     
RB. OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  5,00 kn/mj
2. PDV 13% 0,65 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 5,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje 5,00 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,65 kn/m3
5. Naknada za zaštitu voda 0,41 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 6,06 kn/m3
     
OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U POSLOVNIM PROSTORIMA
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  5,00 kn/mj
2. PDV 13% 0,65 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 5,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje 7,00 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,91 kn/m3
5. Naknada za zaštitu voda 0,41 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 8,32 kn/m3
     
II.  KORISNICI U STAMBENIM PRSTORIMAKOJI NISU PRIKLJUČENI 
     NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  15,00 kn/mj
2. PDV 13% 1,95 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 16,95 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje po članu za 5 m3 25,00 kn/član/mj
4.2. PDV 13%  3,25 kn/član/mj
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 x 0,3) ×5 m3 2,05 kn/član/mj
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 30,30 kn/član/mj
   OSNOVNA CIJENA ZA KORISNIKE U STAMBENIM PROSTORIMA
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  5,00 kn/mj
2. PDV 13% 0,65 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec 5,65 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje 3,00 kn/m3
4.2. PDV 13%  0,39 kn/m3
5. Naknada za zaštitu voda 0,41 kn/m3
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 3,80 kn/m3
     
II. KORISNICI KOJI NISU PRIKLJUČENI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
     
RB OPIS IZNOS
1. Fiksni dio osnovne cijene - kn/mjesec  15,00 kn/mj
2.  PDV 13% 1,95 kn/mj
3. Ukupno fiksni dio osnovne cijene – kn/mjesec 16,95 kn/mj
     
4. Varijabilni dio osnovne cijene  
4.1. Javna odvodnja i pročišćavanje po članu za 3 m3 9,00 kn/član/mj
4.2. PDV 13%  1,17 kn/član/mj
5. Naknada za zaštitu voda (1,35 kn/m3 × 0,3) x 3 m3 1,23 kn/član/mj
6. Ukupno varijabilni dio osnovne cijene 11,40 kn/član/mj
Odluka o cijeni vodnih usluga