Sjednice Nadzornog odbora

Dana 12.prosinca 2018. održana je 158. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika i odluka sa 157. sjednice Nadzornog odbora od 12. rujna 2018.g.- usvojeno
2. Izvješće o poslovanju Društva za period 01.siječanj – 30.rujan 2018. god. – usvojeno
3. Razmatranje Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
4. Razmatranje Izmjene Plana nabave za 2018. godinu – usvojeno
5. Razmatranje problematike poslovnog prostora i informacija o dugoročnom najmu poslovnog prostora – informacija dana
6. Razno – Zaključak o isplati 1.000,00 kn nagrade svakom zaposlenom radniku- usvojeno

Dana 12.rujna 2018. održana je 157. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 156. sjednice Nadzornog odbora od 27. lipanj 2018. godine – usvojeno
2. Izvješće o Periodičnom financijskom poslovanju za period 01.01.-30.06.2018.. godinu – usvojeno
3. Razmatranje izmjene i dopune Cjenika usluga – usvojeno
4.. Davanje suglasnosti za potpisivanje ugovora za
A/ prijenos vlasništva zemljišta na tvrtku Komunalije -plin d.o.o. – usvojeno
B/ Ugovor o opskrbi električne energije za 2018.god. – usvojeno
5. Razno

Dana 27. lipnja 2018. održana je 156. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 155. sjednice Nadzornog odbora od 25. travnja 2018. godine – usvojeno
2. Razmatranje Konsolidiranog financijskoga izvješća za 2017. godinu i upućivanje istoga Skupštini Društva usvajanje,
3. Izvješće Revizora o pregledu konsolidiranog izvješća i upućivanje istoga Skupštini na usvajanje,
4. Razmatranje financijsko izvješće poslovanja za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. – usvojen
5. Izbor revizora Društva za 2018. godinu- usvojeno
6. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije d.o.o. – usvojeno

Dana 25.travnja 2018. održana je 155. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 154. sjednice Nadzornog odbora
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvješća za 2017. godinu sa Izvješćem Uprave- direktora o stanju Društva u 2017. godini – usvojeno
3. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu – usvojeno
4. Izvješće Revizora o pregledu poslovnih knjiga i dokumentacije Društva za 2017. godinu – usvojeno
5. Utvrđivanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2017. godinu – usvojeno
6. Donošenje Odluke o pravu potpisa Sporazuma između Komunalija d.o.o. i Komunalije-plina d.o.o. radi reguliranja vlasništva nad zemljištem kojim se zatvorilo potraživanje od Nature-Milk-Đurđevac d.o.o.- usvojeno


Dana 27. ožujka 2018. održana je 154. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 153. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Suglasnost na Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
3. Suglasnost na Plan nabave za 2018. godinu – usvojeno
4. Donošenje Odluke o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2018.godinu usvojeno
5. Razno.

Dana 12.prosinca 2017. održana je 153. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 152. sjednice Nadzornog odbora- usvojeno
2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Društva za period 01.siječanj – 30.rujan 2017. god. – usvojeno
3. Razmatranje rebalansa Plana poslovanja za 2017. godinu – usvojeno
4. Razmatranje rebalansa Plana nabave za 2017. godinu -usvojeno
5. Razmatranje prijedloga sistematizacije radnih mjesta te izmjena Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta -usvojeno
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Komunalije d.o.o..-usvojeno

Dana 17. studeni 2017. održana je 152. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Konstituiranje nadzornog odbora sukladno Odluci 66/4 sa 66. sjednice Skupštine Društva, od 27.rujna 2017.- Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
izabran Vlado Lazar za predsjednika NO i Ivan Juričić za zamjenika predsjednika NO