Sjednice Nadzornog odbora

Dana 10. rujna 2020. održana je 167. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 166. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Davanje prijedloga Skupštini Društva za izbor revizora za 2020. godinu – usvojeno
3. Razmatranje prijedloga izmijene i dopune Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije d.o.o. – usvojeno
4. Razmatranje prijedloga zajedničke izgradnje nove poslovne zgrade Komunalija d.o.o. – usvojeno
5. Informacija o zaprimanju tužbe od tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
6. Informacija o statusu Projekta “Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”

Dana 24. lipnja 2020. održana je 166. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 165. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskoga izvješća za 2019. godinu – usvojeno
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu – usvojeno
4. Izvješće ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskog izvješća Društva za 2019. godinu – usvojeno
5. Razmatranje konsolidiranog financijskog godišnjeg izvješća za 2019. godinu – usvojeno
6. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2019. godinu – usvojeno
7. Donošenje Odluke o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2020.godinu – usvojeno

Dana 30. travnja 2020. održana je 165. telefonska sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 163. i 164. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Plana poslovanja za 2020. godinu – usvojeno
3. Razmatranje Plana nabave za 2020. godinu – usvojeno
4. Davanje suglasnosti na prijenos imovine sa Komunalija d.o.o. na Komunalne usluge
Đurđevac d.o.o. koje i njome raspolažu – usvojeno

Dana 30. ožujka 2020. održana je 164. telefonska sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t. d. Komunalije d.o.o. – usvojeno

Dana 23. prosinca 2019. održana je 163. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 162. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje izmjene Plana poslovanja za 2019. god. i donošenje Odluke po istome, -usvojeno
3. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t. d. Komunalije d.o.o. – usvojeno
4. Zaključak o isplatama novčanih nagrada- usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju prava potpisa ugovora za izgradnju aglomeracije – usvojeno
6. Razmatranje prijedloga o Izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji – usvojeno
7. Zaključak o smanjenju iznosa po Ugovoru o poslovnoj suradnji – usvojeno

Dana 08. studenog 2019. održana je 162. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 161. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje prijedloga izgradnje nove poslovne zgrade i donošenje Odluke po istome – usvojeno
2. Razmatranje Periodičnog financijskoga izvješća za period 01.01.-30.09.2019. godinu i donošenje Odluke po istome, – usvojeno

Dana 11.listopada 2019. održana je 161. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 160 sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2.Razmatranje Periodičnog financijskoga izvješća za period 01.01.-30.06.2019. godinu i donošenje Odluke po istome, – usvojeno
3. Razmatranje izmjene Plana nabave za 2019. god. i donošenje Odluke po istome, -usvojeno
4. Donošenje Odluke o davanju prava potpisa ugovora o provedenom postupku javne nabave, – usvojeno
5. Informacija o pokrenutom sudskom postupku založnog vjerovnika Snježane Šolčić za nekretnine prijašnje Natura Milk d.o.o.- informacija dana

Dana 05. srpnja 2019. održana je 160. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 159. sjednice Nadzornog odbora,- usvojeno
2. Razmatranje Konsolidiranog financijskog godišnjeg izvješća za 2018. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje, – usvojeno
3. Razmatranje financijskog izvješća poslovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. i donošenje Odluke, – usvojeno
4. Razmatranje Plana poslovanja za 2019. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje,- usvojeno
5. Razmatranje Plana nabave za 2019. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje, – usvojeno.

Dana 23.travnja 2019. održana je 159. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 158. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskoga izvješća za 2018. godinu i upućivanje istoga Skupštini na usvajanje – usvojeno
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu i upućivanje Izvješća Skupštini na usvajanje -usvojeno
4. Izvješće ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskog izvješća Društva za 2018.godinu, donošenje očitovanja po istome – usvojeno
5. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2018. godinu i upućivanje iste Skupštini na usvajanje- usvojeno
6. Razmatranje ponude za kupnju dijela zemljišta i zgrade u vlasništvu Tot-prometa d.o.o. ( prijašnji Segrad d.d.) donošenje Odluke po istome i upućivanje Odluke Skupštini na usvajanje
7. Razmatranje Odluke o kreditnom zaduženju Društva i upućivanju iste Skupštini Društva
8. Razmatranje Odluke o davanju jamstva za kredit Komunalijama -plin d.o.o. i upućivanju iste Skupštini Društva- usvojeno
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”.- uvojeno
10. Kratka edukacija članova Nadzornog odbora o odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – informacija dana
Nadopuna dnevnog reda:
11. Predlaganje izbora ovlaštenog revizora za 2019. i upućivanje prijedloga Skupštini društva- usvojeno

Dana 12.prosinca 2018. održana je 158. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika i odluka sa 157. sjednice Nadzornog odbora od 12. rujna 2018.g.- usvojeno
2. Izvješće o poslovanju Društva za period 01.siječanj – 30.rujan 2018. god. – usvojeno
3. Razmatranje Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
4. Razmatranje Izmjene Plana nabave za 2018. godinu – usvojeno
5. Razmatranje problematike poslovnog prostora i informacija o dugoročnom najmu poslovnog prostora – informacija dana
6. Razno – Zaključak o isplati 1.000,00 kn nagrade svakom zaposlenom radniku- usvojeno

Dana 12.rujna 2018. održana je 157. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 156. sjednice Nadzornog odbora od 27. lipanj 2018. godine – usvojeno
2. Izvješće o Periodičnom financijskom poslovanju za period 01.01.-30.06.2018.. godinu – usvojeno
3. Razmatranje izmjene i dopune Cjenika usluga – usvojeno
4.. Davanje suglasnosti za potpisivanje ugovora za
A/ prijenos vlasništva zemljišta na tvrtku Komunalije -plin d.o.o. – usvojeno
B/ Ugovor o opskrbi električne energije za 2018.god. – usvojeno
5. Razno

Dana 27. lipnja 2018. održana je 156. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 155. sjednice Nadzornog odbora od 25. travnja 2018. godine – usvojeno
2. Razmatranje Konsolidiranog financijskoga izvješća za 2017. godinu i upućivanje istoga Skupštini Društva usvajanje,
3. Izvješće Revizora o pregledu konsolidiranog izvješća i upućivanje istoga Skupštini na usvajanje,
4. Razmatranje financijsko izvješće poslovanja za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. – usvojen
5. Izbor revizora Društva za 2018. godinu- usvojeno
6. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije d.o.o. – usvojeno

Dana 25.travnja 2018. održana je 155. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 154. sjednice Nadzornog odbora
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvješća za 2017. godinu sa Izvješćem Uprave- direktora o stanju Društva u 2017. godini – usvojeno
3. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu – usvojeno
4. Izvješće Revizora o pregledu poslovnih knjiga i dokumentacije Društva za 2017. godinu – usvojeno
5. Utvrđivanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2017. godinu – usvojeno
6. Donošenje Odluke o pravu potpisa Sporazuma između Komunalija d.o.o. i Komunalije-plina d.o.o. radi reguliranja vlasništva nad zemljištem kojim se zatvorilo potraživanje od Nature-Milk-Đurđevac d.o.o.- usvojeno


Dana 27. ožujka 2018. održana je 154. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 153. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Suglasnost na Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
3. Suglasnost na Plan nabave za 2018. godinu – usvojeno
4. Donošenje Odluke o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2018.godinu usvojeno
5. Razno.

Dana 12.prosinca 2017. održana je 153. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 152. sjednice Nadzornog odbora- usvojeno
2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Društva za period 01.siječanj – 30.rujan 2017. god. – usvojeno
3. Razmatranje rebalansa Plana poslovanja za 2017. godinu – usvojeno
4. Razmatranje rebalansa Plana nabave za 2017. godinu -usvojeno
5. Razmatranje prijedloga sistematizacije radnih mjesta te izmjena Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta -usvojeno
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Komunalije d.o.o..-usvojeno

Dana 17. studeni 2017. održana je 152. redovna sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim Dnevnim redom

1. Konstituiranje nadzornog odbora sukladno Odluci 66/4 sa 66. sjednice Skupštine Društva, od 27.rujna 2017.- Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
izabran Vlado Lazar za predsjednika NO i Ivan Juričić za zamjenika predsjednika NO