Vodoopskrba

Na Đurđevačkom vodoopskrbnom području izvedeno je oko 550 km vodoopskrbne mreže, od čega 40 km mreže dovodi vodu sa crpilišta Delovi kod Novigrada Podravskog, a 510 km s postojećeg crpilišta Đurđevac. Na ovaj sustav je priključeno oko 40% stanovništva, dok preostalih 60% imaju mogućnost priključenja no radije koriste vlastite ili seoske zdence. S obzirom na takav, razmjerno nizak stupanj priključenosti stanovništva na javnu vodoopskrbu, količine vode od prosječno 20-ak L/s koje se crpe na postojećem crpilištu Đurđevac su trenutno dostatne.