Politika kvalitete i okoliša

Naša VIZIJA je postati društvo koje se u svom poslovanju vodi načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti. Također, cilj nam je kvalitetnom realizacijom naših usluga trajno održavati na visokom nivou najvažnije vrijednosti prema kojima Komunalije d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost koja se definira kroz usmjerenost na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo korisnika usluga i pojedinaca, te društva u cjelini.

Naša MISIJA je kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Naša politika je da prilikom prethodno navedenog, tvrtkom upravljamo na učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način a to ostvarujemo kroz:

• postavljanje ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva,
• sustavan rad na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga,
• dizanje svijesti stanovništva i pravnih subjekata u primijeni načela održivog razvoja,
• donošenje odluka na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,
• obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
• pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja,
• zapošljavanje stručnog i ambicioznog osoblja koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
• kontinuirano unapređivanje tehnološke opremljenosti,
• njegovanje i razvijanje partnerskih odnosa s dobavljačima,
• uspostavljanje poslovnih odnosa s ostalim institucijama koji će rezultirati obostranom koristi,
• njegovanje i razvijanje partnerskih odnosa s vanjskim suradnicima i koncesionarima,
• primjenjivanje i stalno poboljšavanje djelotvornosti sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001,
• kontinuirano ispunjavanje zahtjeva zakona, propisa i normi te zahtjeva korisnika usluga,
• kontinuirano analiziranje konteksta organizacije i prepoznavanje zainteresiranih strana kao i njihovih potreba i očekivanja,
• kontinuirano analiziranje rizika i definiranje mjera za kontrolu i smanjenje rizika,
• kontinuirano provođenje samokontrole i donošenje odluka s ciljem unaprjeđivanja organizacijskih procesa i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,
• težnju ka smanjenju broja nesukladnosti preventivnim djelovanjem,
• kontinuirano ispunjavati zahtjeve zakona, propisa i normi te zahtjeva korisnika usluga,
• kontinuirano i predano raditi na zaštiti imovine od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara.

Đurđevac, 03.10.2023.