Sjednice Skupštine društva

Dana  27. travnja 2023. održana je 94. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

94/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 92. Skupštine društva održane 20. prosinca 2022. godine i 93. sjednice Skupštine društva održane 16. siječnja 2023. godine
94/2 Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
94/3 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja društva za 2022. godinu
94/4 Odluka o Izvješću o obavljenoj reviziji za 2022. godinu
94/5 Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu
94/6 Odluka kojom se odobrava rad Uprave za vođenje poslovanja u 2022. godini
94/7 Odluka kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. u 2022. godini
94/8 Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora društva Komunalije d.o.o

Dana  16. siječnja 2023. održana je 93. telefonska sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

93/1 Odluka o izmjeni i dopuni cjenika ostalih usluga društva

Dana  20. prosinca 2022. održana je 92. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

92/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 91. sjednice Skupštine od 29. rujna 2022. godine
92/2 Odluka o izvješću poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine
92/3 Odluka o prihvaćanju Rebalansa plana poslovanja za 2022. godinu
92/4 Odluka o prihvaćanju Rebalansa plana nabave za 2022. godinu
92/5 Odluka o pravu potpisa Ugovora o preuzimanju na upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Kalinovac i davanje suglasnosti na cjenik vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Kalinovac
92/6 Odluka o isplati nagrade članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalije d.o.o.

Dana  29. rujna 2022. održana je 91. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

91/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 90. sjednice Skupštine od 26. svibnja 2022. godine
91/2 Odluka o utvrđivanju konsolidiranoga godišnjeg financijskog izvješća povezanih društava Komunalije d.o.o. i Komunalije-Plin d.o.o. za 2021. godinu
91/3 Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu
91/4 Odluka o izvješću poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
91/5 Odluka o kreditnom zaduženju Društva za izgradnju Solarne elektrane Komunalije

Dana  26. svibnja 2022. održana je 90. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

90/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 89. sjednice Skupštine od 28. travnja 2022. godine
90/2 Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja za 2022. godinu
90/3 Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2022. godinu
90/4 Odluka o Cjeniku vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
90/5 Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora društva Komunalije d.o.o.

Dana  28. travnja 2022. održana je 89. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

89/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 88. sjednice Skupštine od 28. prosinca 2021. godine
89/2 Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
89/3 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu
89/4 Odluka o Izvješću o obavljenoj reviziji za 2021. godinu
89/5 Odluka o upotrebi dobiti za 2021. godinu
89/6 Odluka kojom se odobrava rad Uprave za vođenje poslovanja u 2021. godini
89/7 Odluka kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. u 2021. godini

Dana  28. prosinca 2021. održana je 88. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

88/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 87. sjednice Skupštine od 27. listopada 2021. godine
88/2 Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju društva Komunalije d.o.o. Đurđevac za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine
88/3 Odluka o prihvaćanju rebalansa Plana poslovanja za 2021. godinu
88/4 Odluka o prihvaćanju rebalansa Plana nabave za 2021. godinu
88/5 Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Komunalija d.o.o. u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu
88/6 Odluka o isplati nagrade članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalije d.o.o.

Dana  27. listopada 2021. održana je 87. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

87/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 85. sjednice Skupštine od 22. srpnja 2021. i 86. sjednice Skupštine od 08. listopada 2021. godine
87/2 Odluka o utvrđivanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća povezanih društava Komunalije d.o.o. i Komunalije-Plin d.o.o. za 2020. godinu
87/3 Odluka o izvješću poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
87/4 Odluka o kreditno investicijskom zaduženju
87/5 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
87/6 Odluka o davanju prava potpisa na ugovore za “Izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete” za grupu D: Vodoopskrba i odvodnja Općine Ferdinandovac

Dana  08. listopada 2021. održana je 86. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

86/1 Odluka o ovlaštenju direktora za dostavu odgovora na e-savjetovanje
86/2 Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora
86/3 Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Dana  22. srpnja 2021. održana je 85. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

85/1 Odluka o verifikaciji zapisnika i odluka sa 84. sjednice Skupštine od 23. lipnja 2021.
85/2 Odluka o davanju prava potpisa na ugovore za  “Izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete” 
85/3 Odluka o davanju prava potpisa na ugovore “Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac”
85/4 Odluka o davanju prava potpisa na ugovor za usluge nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”

Dana  23. lipnja 2021. održana je 84. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

84/1 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 83. sjednice od 23. prosinca 2021.
84/2 Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu
84/3 Odluka o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini
84/4 Odluka o izvješću revizora za 2020 .godinu
84/5 Odluka o upotrebi dobiti za 2020. godinu
84/6 Odluka kojom se odobrava rad Uprave za vođenje poslovanja u 2020. godini 
84/7 Odluka kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. u 2020. godini
84/8 Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja u 2021. godini 
84/9 Odluka o prihvaćanju Plana nabave u 2021. godini
84/10 Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora za 2021. godinu
84/11 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
84/12 Odluka o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2021. godinu

Dana  23. prosinca 2020. održana je 83. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

83/2 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 79. i 82. sjednice od 24.06. i 11.09.2020. godine
83/3 Odluka o izvješću poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.
83/4 Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2020.
83/5 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji

Dana  15. prosinca 2020. održana je 82. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

82/2 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 81. sjednice od 11.09.2020.
82/3 Zaključak o statusu Projekta “Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete

Dana  11. rujna 2020. održana je 81. sjednica Skupštine  na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

81/2 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 80. sjednice od 30.07.2020.
81/3 Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu
81/4 Odluka o prijedlogu izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije d.o.o.
81/5 Odluka o davanju suglasnosti na zajedničku izgradnju nove poslovne zgrade Komunalija d.o.o.

Dana 30. srpnja 2020. održana je 80. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK

80/2-1 Zaključak o prihvaćanju Zapisnika sa sastanka održanog 29. srpnja 2020. godine
80/2 Odluka o poništenju postupka javne nabave za “Izgradnju vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete” – Radovi na izgradnji i dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje

Dana 24. lipnja 2020. održana je 79. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
79/1 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 78. sjednice od 30.04.2020.
79/2 Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za poslovnu 2019. godinu
79/3 Odluka o Izvješću revizora za 2019. godinu
79/4 Odluka o utvrđivanju konsolidiranoga godišnjeg financijskoga izvješća povezanih društava Komunalije d.o.o. i Komunalije – Plin d.o.o. za 2019. godinu
79/5 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini
79/6 Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu
79/7 Odluka kojom se odobrava rad Uprave za vođenje poslovanja u 2019. godini
79/8 Odluka kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Komunalije d.o.o. u 2019. godini
79/9 Odluka o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2020. godinu

Dana 30. travnja 2020. održana je 78. telefonska sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
78/2 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 76. sjednice od 16.03.2020. i 77. sjednice od 31. ožujka 2020.
78/3 Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja za 2020. godinu
78/4 Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2020. godinu
78/5 Odluka o prijenosu imovine sa Komunalija d.o.o. na povezano društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Dana 31. ožujka 2020. održana je 77. telefonska sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
77/2 Prihvaća se izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora

Dana 16. ožujka 2020.održana je 76. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
77/2 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 75 sjednice od 24.12.2019.
77/3 Uskraćuje se davanje suglasnosti odnosno dokaza da može biti investitor Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar za ishođenje građevinske dozvole za glavni dovodni cjevovod Delovi – Bjelovar

Dana 24. prosinca 2019.održana je 75. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
75/1 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 74. sjednice od 08.11.2019
75/2 Prihvaća se izmjena Plana poslovanja za 2019. godinu
75/3 Prihvaća se izmjena Plana nabave za 2019. godinu
75/4 Prihvaća se dopuna Kolektivnog ugovora
75/5 Odobrava se pravo potpisa na ugovore o sufinaciranju Projekta izgradnja aglomeracije . Ugovora o partnerstvu i ugovora o provedenim postupcima javne nabave za Projekt
75/6 Prihvaća se dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji

Dana 08. studenog 2019.održana je 74. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
74/2 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 73. sjednice od 11.07.2019.
74/2 Prihvaća se Izvješće o poslovanju za period 01.01.2019.-30.09.2019. ( ukupni prihod 13.407.175,33 kn i ukupni rashod 12.217.334,70 kn)
74/3 Daje se suglasnost na projekt izgradnje nove poslovne zgrade

Dana 11.srpnja 2019. održana je 73.sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
73/1 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 72. sjednice od 26.04.2019
73/2 Odluka o prihvaćanju konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2018. ( prihod ukupni 30.785.661 kn i ukupni rashod 29.104.867 kn)
73/3 Odluka o izboru revizora za 2019.god. – Kopun revizija d.o.o.
73/4 Odluka o poslovanju 01.01.2019.-31.03.2019. ( ukupni prihod 4.583.558,13 i ukupni rashod 3.985.824,73 kn)
73/5 Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja za 2019. godinu
73/6 Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2019. godinu

Dana 26.travnja 2019.održana je 72. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
72/1 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 72. sjednice od 13.12.2018.
72/2 Odluka za GFI za 2018. god. ( prihod 16.188.499 kn rashod 15.605.210 kn)
72/3 Odluka o Izvješću revizora za 2018.god.
72/4 Odluka za Izvješće NO za 2018. god
72/5 Odluka o rasporedu dobiti ( 468.176,97 kn)
72/6 Odluka o odobravanju rada Uprave- direktora
72/7 Odluka o odobravanju rada Nadzornog odbora
72/8 Odluka o kupnji nekretnine z.k. ul. 9284 k.o. Đurđevac
72/9 Odluka o kreditnom zaduženju za 1.000.000,00 kn
72/10 Odluka o davanju jamstva Komunalijama -Plin d.o.o.
72/11 Odluka o javnoj nabavi za usluge voditelja projekta za projekt sufinanciran od EU ”Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”

Dana 13.prosinca 2018. održana je 71. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
71/1 Verifikacija zapisnika sa 70. sjednice od 13. rujna 2018.
71/2 Usvaja se izvješće o poslovanju 01.01.-30.09.2018.
71/3 Usvaja se Izmjena Plana poslovanja (rebalans Plana)
71/4 Usvaja se Izmjeni plana nabave (rebalans Plana)
71/5 Donosi se Odluka o neprihvaćanju Zaključka No o isplati 1.000,00 kn nagrade svakom zaposlenom radniku


Dana 13.rujna 2018. održana je 70. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
70/1 Verifikacija zapisnika sa 69. sjednice
70/2 Prihvaća se konsolidiran GFI za 2017. godinu
70/3 Za revizora Društva u 2018. imenuje se revizora Kopun revizija d.o.o.
70/4 Usvajaju se o izmjene Kolektivnog ugovora
70/5 Usvaja se Izvještaj o poslovanju za period 01.01.-30.06.2018.
70/6 Odluka o izmjeni Cjenika broj 31 ( usluga odštopavanja)
70/7 Odobrava se prijenos vlasništva za odorizatorske stanice na Komunalije-Plin
70/8 Odluka o pravu potpisa direktoru za Ugovor o opskrbi el. energije za 2018.g.
70/9 Usvaja se Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina vodokomunalnog isporučitelja Komunalije d.o.o. za razdoblje 2018.-2021.


Dana 26.travnja 2018. održana je 69. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
69/1 Verifikacija zapisnika sa 68. sjednice
69/2 Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Društva za 2017.god , sa Izvješćem direktora o stanju Društva za 2017. godinu
69/3 Usvaja se Izvještaje revizora Kopun revizija d.o.o. za 2017. godinu
69/4 Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja u 2017. godini
69/5 Dobit po godišnjem obračunu za 2017. u iznosu od 1.062.265,68 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
69/6 Daje se razrješnica Upravi- direktoru za vođenje poslovanja u 2017. godini
69/7 Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2017 godini
69/8 Usvaja se plan poslovanja za 2018. godinu
69/9 Usvaja se plan nabave za 2018.godinu
69/10 Daje se pravo potpisa na Ugovore o nabavi vodovodnog materijala za 2018. g.
69/11 Daje se pravo potpisa na Sporazum sa Komunalijama -plin za zemljište


Dana 22. prosinca 2017. održana je 68. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
68/1 Verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 66. i 67.sjednice Skupštine
68/2 Odluka o izvješću poslovanja za period 01.01. do 30.09.2017.godinu.
68/3 Odluka o izmjeni Financijskog plana za 2017. godinu
68/4 Odluka o izmjeni Plana nabave za 2017.godinu
68/5 Odluka o izmjeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Dana 27. studeni 2017. održana je 67. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
67/1 O D L U K A o davanju prethodne suglasnosti na donošenje odluke o razriješenju predsjednika Nadzornog odbora KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.- Vlade Lazara
67/2 ODLUKU o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalije – Plin d. o. o.
67/3 Odluke o prijedlogu člana za Nadzorni odbor društva KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. -Pleško Ivan


Dana 27. rujan 2017. održana je 66. sjednica Skupštine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA / ZAKLJUČAK
66/1 Odluka o periodičnom obračunu poslovanja za period 01.01.-30.06.2017.
66/2 Odluka o utvrđivanju i prihvaćanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2016.
66/3 Odluka o razriješenju članova NO ( istek mandata)
66/4 Odluka o izboru i imenovanju članova NO ( Gabriela Kralj Bartovčak, Danijela Petrović, Zlatko Patačko, Damir Kolar, Kristina Filipović, Ivan Juričić i Vlado Lazar)