O nama

Komunalije d.o.o. Đurđevac osnovane su 01. rujna 1978. godine Odlukom Mjesne zajednice Općine Đurđevac. Osnovna djelatnost bile su pogrebne usluge, održavanje groblja, sadnja i održavanja drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te čišćenje centra grada. Tada je društvo zapošljavalo ukupno 13 radnika.

Najznačajniji razvoj društva ostvaren je u periodu od 1980. do 1990. godine. Krajem ovog razdoblja društvo je zapošljavalo ukupno 130 radnika na poslovima distribucije plina i vode, odvoza komunalnog otpada, održavanja čistoće, pogrebnih usluga, održavanja groblja i održavanja nerazvrstanih cesta. Najznačajnije prihode krajem 90-tih godina društvo je ostvarivalo od građevinskih radova.

Građevinska operativa Komunalija d.o.o. izdvojena je 01.srpnja 1991. godine u zasebno trgovačko društvo Segrad d.d. Đurđevac, jednu od prvih tvrtki koja je provela pretvodbu i privatizaciju u Hrvatskoj. Stupanjem na snagu novog Zakon o tržištu plina, 01.srpnja 2008. godine distribucija i opskrba plinom izdvojena je u novo trgovačko društvo Komunalije-Plin d.o.o., čiji su 100% vlasnik Komunalije d.o.o.

Komunalije d.o.o. provele su također i usklađenje sa novim Zakonom o vodama, te od 01. siječnja 2013. godine obavljaju isključivo vodne usluge, javnu vodoopksrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Sve ostale komunalne i uslužne djelatnosti izdvojene su u novo trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. .

Komunalije d.o.o. obavljaju kao javni isporučitelji vodnih usluga na području Grada Đurđevca i Općina Kloštar Podravski, Kalinovac, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Novo Virje, Virje, Novigrad Podravski, Molve i Gola.
Strateške odrednice Društva

usmjerene prema korisnicima usluga :

  • kvalitetna i kontinuirana vodoopskrba
  • stalna i kvalitetna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  • zaštita prirode i zdravlja ljudi

usmjerene prema vlasnicima društva:

  • odgovorno poslovanje
  • transparentnost i kontrola financijskih sredstava koja se ulažu u komunalnu infrastrukturu.

Sve važnije dokumente, pravilnike odluke i ostalo možete naći ovdje.