Potpis ugovora s izvođačima radova Aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinadovac i Podravske Sesvete

Posted on

U utvrdi Stari grad Đurđevac, danas u 10:00 h, održana je prva konferenciju za tisak povodom predstavljanja infrastrukturnog projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ te potpisivanja ugovora s izvođačima koji će započeti radove na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Projekt je predstavio g. Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac. On je istaknuo da, osim unaprjeđenja sustava, projekt ima za cilj usklađivanje s EU Direktivama kao i poboljšanje stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje voda, veća stopa priključenosti stanovništva kao i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.
Projektnim aktivnostima predviđena je izgradnja nove kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 59.318 m, izgradnja novog tlačnog voda u ukupnoj duljini od 20.723 m, izgradnja 33 objekta na kanalizacijskoj mreži, izgradnja 3.766 kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu, proširenje 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u izgradnja 1 novog UPOV‐a Ferdinandovac kapaciteta 2.600 ES, izgradnja 3.349 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, 265 m transportnog vodoopskrbnog cjevovoda, 519 m
vodoopskrbne mreže, 2 objekta na vodoopskrbnom sustavu (crpna stanica Čepelovac i vodosprema Čepelovac) te izgradnja 6 okana za regulaciju tlaka.
Predviđa se da će radovi trajati do 31.12.2023., a projektom će biti obuhvaćena naselja: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.
O značaju projekta govorili su i ostali dionici: gospođa Vesna Trbojević, načelnica Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; g. Hrvoje Janči, gradonačelnik grada Đurđevca; te g. Davor Vukmirić, zamjenik direktora Hrvatskih voda.
“Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija te očekujemo da će velika većina njih iskoristiti mogućnost besplatnog priključka koju nudi ovaj projekt. Također, smanjenjem količine nepročišćenih otpadnih voda utjecat ćemo na zaštitu okoliša čime se postavljaju preduvjeti za održivi razvoj grada Đurđevca i okolnih općina.“ izjavio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, Tomislav Kolarić.
S Izvođačima su potpisani ugovori za:
1. Izgradnju/dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Đurđevca (BISTRA d.o.o. Đurđevac) u vrijednosti ugovora 68.035.583,88 HRK bez PDV-a;
2. Izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Kloštar Podravski (BISTRA d.o.o. Đurđevac) u vrijednosti ugovora 122.593.646,76 HRK bez PDV-a;
3. Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac (zajednica ponuditelja Cestno podjetje Ptuj d.d. i Marn inženjering) u vrijednosti ugovora 35.981.200,00 HRK bez PDV-a i
4. Uslugu nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete (Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek) u vrijednosti ugovora 6.483.100,00 HRK bez PDV-a.
Ukupna vrijednost projekta trenutno iznosi 352.516.263,55 HRK (s PDV-om), a procjenjuje se da će troškovi, nakon svih provedenih postupaka javne nabave, iznositi 430.735.181,81 HRK (s PDV-om). Projekt se sufinancira sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 196.280.281,42 HRK (69,60 %) dok će se preostali dio osigurati iz nacionalnih sredstava (državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave – Općina Ferdinandovac, Virje, Novigrad Podravski, Kloštar Podravski, Novo Virje te Grada Đurđevca).
Na tiskovnoj konferenciji su, osim spomenutih istaknutih uzvanika, sudjelovali i predstavnici svih financijera, potpisnici ugovora, predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. kao i predstavnici medija.