Besplatni priključci na javnu vodoopskrbu i odvodnju – više o projektu

Posted on

Na području Grada Đurđevca i Općina Virje, Novigrad Podravski, Ferdinandovc, Novo Virje , Kloštar Podravski i Podravske Sesvete u tijeku je izvršenje Projekta “Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ koji će doprinijeti unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracija, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje voda, veća stopa priključenosti stanovništva kao i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.
Ukupna vrijednost projekta trenutno iznosi 282.013.010,84 (bez PDV-a), a procjenjuje se da će troškovi, nakon svih provedenih postupaka javne nabave, iznositi 344.588.145,45 HRK (bez PDV-a.)
Projekt se sufinancira sredstvima iz Kohezijskog fonda, a udio sufinanciranja je 69,60 %, dok će se preostali dio osigurati iz nacionalnih sredstava.
Rok za završetak projekta je 31.12.2023., a projektom će biti obuhvaćena naselja: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.
Važno je napomenuti da će ovim Projektom stanovnicima područja biti osiguran besplatan priključak na vodu i kanalizaciju, što znači ugradnju priključne cijevi sa oknom u parceli kućanstva za kanalizaciju i priključnom cijevi i vodomjernim oknom sa vodomjerom za vodovod.
U tijeku je obilazak kućanstava kako bi se stanovnike sa područja obuhvata projekta informiralo o važnosti projekta i benefitima besplatnog priključka. Obilazak kućanstava krenulo je od 15.10. i trajati će narednih 5 tjedana i to vikendima: petak, subota i nedjelja počevši s Novigradom Podravskim i Virjem, pa onaj iza tjedan – 22., 23. i 24. 10 nastavak obilaska po općini Virje. Datuma 29., 30. i 31.10. obilazak će biti u mjestima Grkine, Severovci, Novo Virje, Ferdinandovac. Vikend iza 5.,6. i 7.11. obilazak kućanstava će biti u Kloštaru Podravskom, a zadnji vikend obilaska biti će u mjestima Sirova Katalena, Budrovac, Čepelovac, Mičetinac, Sveta Ana i Đurđevac i to na datume 12., 13. i 14.11.
Prilikom obilaska svako kućanstvo će dobiti obrazac zahtjeva za priključenje , koji je potrebno ispuniti traženim informacijama i prilozima ( gruntovni izvadak, kopija katastarskog plana i dozvola za gradnju), te dostaviti Komunalijama d.o.o. putem email pošte na info@komundju.hr , običnom poštom na adresu Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac ili osobno.
Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi kontaktiranje vlasnika kućanstva i dogovor oko lokacije pojedinog priključka na osnovu čega će se izraditi uvjeti za izgradnju priključka. Izgradnja priključaka odvijat će se tijekom 2022. i 2023. godine ovisno o planu izgradnje izvođača radova.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.