Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete

Posted on

Dana 27. veljače 2019. godine u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu održana je konferencija za medije na temu “Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”, te ostalih razvojnih projekata Komunalija d.o.o. Đurđevac. Na konferenciji su bili prisutni saborski zastupnici Željko Lacković i Branko Hrg, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktor Komunalija d.o.o. Tomislav Kolarić, gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči, te ostali načelnici Općina.

Cilj projekta je u potpunosti riješiti pitanje vodnokomunalne infrastruktrure. S obzirom na ogromne zalihe pitke vode potrebno je voditi brigu o zbrinjavanju otpadnih voda.
Vrijednost projekta iznosi 279.304.756 milijuna kuna, a završetak radova očekuje se do kraja 2023. godine.

Projekt obuhvaća izgradnju kanalizacije u naseljima Budrovac i Čepelovac te izgradnju vodospreme u Čepelovcu. Rekonstruirati će se vodovod u Đurđevcu te izgraditi kanalizacija u naselju Stiski. Izgraditi će se fekalna kanalizacija u Kloštru Podravskom, Budančevici, Prugovcu i Kozarevcu, izgraditi vodoopskrbni cjevovod u Prugovcu i Kozarevcu te dograditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama. Izgraditi će se kanalizacija u Novigradu Podravskom i naselju Delovi, kao i u naselju Šemovci i Hampovica. Ferdinandovac će dobiti novi uređaj za pročišćavanje te će se i tamo izgraditi fekalna kanalizacija.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić i saborski zastupnici izrazili su zadovoljstvo projektom i pohvalili ljudski kadar Komunalija.

Također, projektom je financirana izgradnja preostalih vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Projektom će se obuhvatiti 22.483 stanovnika koji će biti priključeni na javnu vodoopskrbnu mrežu, a njih 11.298 bit će priključeno na sustav javne odvodnje.

Ovim projektom u potpunosti će se stvoriti uvjeti svim građanima na priključak na javnu vodoopskrbu i velikim dijelom na javnu odvodnju što će imati za cilj povećanje standarda na ovom području. Ovaj projekt je potvrda dobre suradnje Komunalija i JLS na svim razinama kao i suradnja sa Hrvatskim vodama i nadležnim ministarstvima. Očekuje se dobivanje potvrde aplikacijskog paketa nakon kojeg slijedi svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

dav

dav