Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za EU projekt vrijedan 280 milijuna kuna

Posted on

Nakon gotovo četiri godine rada na projektu vrijednom 6,9 milijuna kuna koji se financirao iz Kohezijskog fonda EU, u Komunalije d.o.o. Đurđevac dana 09.10.2018 je i službeno pristigao Poziv na dostavu prijave za EU projekt Izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete čiji radovi se procjenjuju na 280 milijuna kuna.
Ovim Pozivom ispunjeni su svi uvjeti za apliciranje navedene projektne dokumentacije na Kohezijski fond EU-a, a nakon administrativne provjere dokumentacije očekuje se sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za radove koji će se odvijati u razdoblju od 2019. do 2023. godine.
Cilj ovog projekta  je svim građanima osigurati dostupnost pitke vode i sustava zbrinjavanja otpadnih voda odnosno zaštita okoliša i vodnih resursa kojima ovo područje obiluje. Na području Grada nalazi se jedan od najvećih vodonosnika u Europi i izrazito je važno očuvati takvo prirodno bogatstvo te činjenicu značaja pitke vode u budućnosti.
Projektom je financirana i izgradnja svih preostalih vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, što znači da će oni građani koji još nemaju priključak, besplatno dobiti priključak na vodu, ali i na kanalizaciju.
Ukupno će se  izgraditi i zamijeniti 33 km vodovodne mreže i 80 km kanalizacijske mreže i pritom izgraditi 3.350 vodovodnih priključaka i  3.770 kanalizacijskih priključaka.

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja:

  • Kanalizacija u Budrovcu i Čepelovcu, te preostalom dijelu u Đurđevcu.
  • Rekonstrukcija vodovoda u Đurđevcu te izgradnja vodospreme u Čepelovcu bitne za ekonomično poslovanje vodoopskrbe.
  • Kanalizacija u Općini Kloštar Podravski koja obuhvaća naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i  Kozarevac sa dogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama. 
  • Sekundarnog vodovoda u Prugovcu i Kozarevcu.
  • Kanalizacija u Općini Novigrad Podravski koja obuhvaća naselja Delovi i dio Novigrada Podravskog s izgradnjom spojnog kanalizacijskog cjevovoda premauređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Virju kao i dogradnju istoga.
  • Kanalizacija u Ferdinandovcu i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
  • Kanalizacija u Općini Virje koja obuhvaća naselja Šemovci i Hampovica.