Izrada priključaka u Čepelovečkom bregu

Posted on

S obzirom na izvođenje radova asfaltiranja puteva na dionici Mičetinac – Čepelovac, predio Čepelovečki breg, molimo sve zainteresirane potencijalne korisnike vodnih usluga da podnesu zahtjev za izvođenje priključka na sustav javne vodoopskrbe. Zahtjev se može podnjeti u prostorijama Komunalija d.o.o. Radnička cesta 61 uz dostavu sljedeće dokumentacije: Akt o građenju (ukoliko postoji), izvod iz katastarskog plana (može i neslužbena kopija), izvadak iz zemljišne knjige ( može i neslužbena kopija). Sve dodatne informacije možete dobiti na Info telefon: 048/812-304 ili mail: info@komundju.hr