Uspješno je završen EU projekt izgradnja vodovoda u aglomeraciji Đurđevac u vrijednosti 22 milijuna kuna

Posted on

Dana 05.04.2016. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda EU-a za projekt Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u aglomeraciji Đurđevac. Vrijednost prijavljenog projekta iznosila je 29.945.301,00 kn. Nakon provedene javne nabave, izvršenih radova i usluga nadzora, usluge promidžbe i vidljivosti, vrijednost projekta iznosila je 22.063.574,07 kn.

Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda EU-a u iznosu od 14.310.782,60 kn. Hrvatske vode sufinancirale su projekt sa iznosom od 5.473.709,47 kn, Koprivničko-križevačka županija sa 1.079.713,20 kn, dok su preostali iznos od 1.199.368,80 kn financirale Komunalije d.o.o. Đurđevac.

Projekt se sastoji od rekonstruirane i novoizgrađene mreže. Rekonstruirano je 12.397,94 m vodovoda i 365 priključaka, te izgrađeno 10.799,70 m novog vodovoda.

U gradu Đurđevcu, u ulicama grada Vukovara, S. Radića, Đ. Basaričeka, B. Josipa Jelačića, M. P. Miškine, P. Preradovića i G. Karlovčana rekonstruirano je 7.242,61 m vodovodne mreže te 258 priključaka vode, dok je u Budrovcu rekonstruirano 3.568,46 m cjevovoda i 107 priključaka.

Izgrađen je novi transportni cjevovod Đurđevac-Virje ukupne dužine 7.134,7 m od kojih je novi cjevovod dužine 5.547,7 m, a rekonstruirani 1.587 m. Rekonstruirani cjevovod izveden je iz PEHD cijevi koja je zamijenila PVC cijev koja je zbog čestih puknuća bila uzrok čestih prekida isporuke vode prilikom čega sva naselja zapadno od Đurđevca su ostajala bez isporuke vode.

Izgrađen je novi tlačno-gravitacijski cjevovod dužine 5.252,00 m.

Navedenim rekonstrukcijama i izgradnjom novih dionica transportnog cjevovoda osigurana je stabilna vodoopskrba na uslužnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Izgradnjom tlačno-gravitacijskog cjevovoda stvorio se preduvjet za izgradnju vodospreme Čepelovac koja će gravitacijski opskrbljivati cijelo vodoopskrbno područje Komunalija d.o.o. pitkom vodom, te omogućiti uštede u potrošnji električne energije.

Svi radovi su završeni do kraja 2016. godine, te su nakon toga ishođene sve Uporabne dozvole koje su dokazale tehničku uspješnost projekta. Komunalije d.o.o. Đurđevac su dana 27.03.2018.g. zaprimile obavijest od Provedbenog tijela 2 – Hrvatske vode da se projekt smatra završenim.