Obavijest korisnicima o podnošenju prigovora/reklamacije

Posted on

Molimo cijenjene korisnike da u slučaju prigovora ili reklamacija nastalih prilikom izvođenja radova u sklopu projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ podnesu pisani prigovor putem pošte na adresu Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, putem elektroničke pošte na info@komundju.hr ili osobnim dolaskom na info pult društva (pored blagajne).