Nastavak izgradnje sanitarno-fekalne odvodnje u naselju Suha Katalena

Posted on

Dana 29. rujna 2023. godine je potpisan Ugovor za nastavak izgradnje sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena s novim izvođačem radova: Dinamik d.o.o. Medvedička 53, Novo Virje. Ugovorena vrijednost radova iznosi 675.908,73 eura bez pdv-a s rokom završetka radova najkasnije do 01. svibnja 2024. godine. Nastavak radova se očekuje odmah po potpisu Ugovora.

Stručni nadzor obavlja tvrtka Prostor-Eko iz Bjelovara, a cijeli projekt je financiran iz Ruralnog fonda Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Izgradnjom sustava odvodnje sanitarno-fekalne otpadne vode zaokružiti će se izgradnja osnovne infrastrukture neophodne za život građana te će se stvoriti preduvjeti za kvalitetan život i rad stanovnika naselja Suha Katalena te usporiti, a moguće i zaustaviti trend iseljavanja stanovništva iz ruralne sredine. Sa izgradnjom modernog vodoonepropusnog sustava odvodnje spriječiti će se nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u okoliš, što će direktno utjecati na kvalitetu okoliša u kojem stanovništvo živi.