Izgradnja sanitarno-fekalne odvodnje u naselju Suha Katalena

Posted on

U četvrtak 12.11.2020. u prostorijama Komunalija d.o.o. Đurđevac potpisan je Ugovor za izgradnju sanitarno-fekalne odvodnje sa pročišćavanjem u naselju Suha Katalena, vrijednosti radova 6.298.530,00 kn bez PDV-a odnosno 7.873.162,50 kn sa PDV-om. Izvođač radova je Kograd iz Pitomače. Ugovor su potpisali direktor Komunalija d.o.o. Tomislav Kolarić i vlasnik Kograda, Ivan Kostelac.

Potpisan je i ugovor za vršenje nadzora nad radovima vrijednosti 121.000,00 kn bez PDV-a. Ispred izvršitelja usluge Prostor Eko d.o.o. Bjelovar ugovor je potpisao Mladen Carek.

Uvođenje u posao izvršeno je  26.11.2020. godine.

Izgradnju sufinancira Europska unija u 100% vrijednosti radova,  putem Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.1. „ Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Izgradi će se sustav sanitarno–fekalne odvodnje sa 4259 m gravitacijskog cjevovoda i 255 m tlačnog voda, jedna crpna stanica Q= 5,98 l/s i pročistač kapaciteta 400 ES-a. U sklopu izgradnje sustava odvodnje u Suhoj Kataleni , za sva kućanstva biti će izgrađeni priključci sanitarno –fekalne odvodnje, što uključuje priključni cjevovod i kontrolno okno na parceli budućeg korisnika. Sa izgrađenim sustavom prikupljanja i obrade otpadne vode zaštititi će se okoliš i podzemne i površinske vode od zagađenja. Krajnji rezultat je podizanje standarda i kvalitete života stanovnika u ruralnoj sredini- rekao je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, Tomislav Kolarić.

Radovi će započeti tijekom prosinca ove godine sa predviđenim rokom završetka u svibnju 2023. godine.