Održana tiskovna konferencija za tisak vezanu uz status radova u sklopu Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“

Posted on

• Komunalije Đurđevac predstavile aktivnosti na kapitalnom infrastrukturnom projektu kojim će se unaprijediti sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete
• Konferenciji su prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda, Grada Đurđevca te predstavnici medija

Na gradilištu Vodospreme Čepelovac održana je konferencija za medije povodom predstavljanja statusa radova infrastrukturnog projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“.

Projekt je predstavio g. Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac koje su njegov korisnik. Naveo je da je u tijeku izvođenje radova na području grada Đurđevca, ali i svim okolnim općinama koje su partneri na projektu vrijednom 430,7 mil. kn. Radovi se trenutno odvijaju na 12 lokacija, a vrijednost radova na vodospremi Čepelovac iznosi 14,6 mil. kn.
Sama vodosprema Čepelovac ima zapremninu od 2500 m3 i Komunalijama je vrlo važna za ekonomično poslovanje vodopskrbe, s obzirom na nadmorsku visinu i mogućnost gravitacijskog sustava vodoopskrbe čime se izravno štedi na energiji te se uspješno osigurava niska cijena vodne usluge.

Izgradnjom vodovodne, ali i kanalizacijske mreže osigurat će se priključenje 11.300 stanovnika na sustav javne odvodnje i 9500 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe što će uvelike podići standard ovog kraja, a priključenjem na sustav odvodnje smanjit će se količina nepročišćenih otpadnih voda kojom izravno utječemo na zaštitu okoliša i naših izvora pitke vode, odnosno našeg vodonosnika koji ne samo najveći u Hrvatskoj nego i u Europi.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković iskazao je zadovoljstvo dinamikom radova i suradnjom svih uključenih strana naglasivši da je privlačenje europskih sredstava u ovako velikom iznosu nužna da bi se podigla razina kvalitete života u ruralnim krajevima Hrvatske.

Direktor tvrtke izvođača Bistra d.o.o. više je rekao o trenutnom stanju radova: „Izbetoniran je i dovršen grubi građevinski dio oko strojarnice, a sada se trenutno izvode radovi na postavljanju oplate za prostore gdje će biti buduća vodosprema. Izvode se radovi i u okolnim mjestima gdje je dnevno ukupno prisutno 30-50 radnika svakodnevno po svakoj jedinici. Izvršenje radova u financijskom smislu je trenutno na 28% na području grada Đurđevca te između 18 i 20% na području općine Kloštar Podravski.“

Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je ovo najveći projekt na području grada Đurđevca i okolnih općina odnosno vodopskrbnog područja kojim upravljaju Komunalije i to ne samo po iznosu nego i po značaju jer se realizacijom ostvaruje velik broj besplatnih priključaka. Istaknuo je da su u pripremi i male aglomercije koje se također financiraju EU sredstvima čime će se postići 100%-tna priključenost na sustav vodoopskrbe i gotovo 100%-tna priključenost na sustav odvodnje. Naglasio je da se zahvaljujući viziji uključenih aktera o izgradnji temeljne infrastrukture ljudi odlučuju ostati u ovom kraju.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda g. Davor Vukmirić izrazio je zadovoljstvo tijekom projekta za koji su između ostalog zaslužni dobra suradnja između aktera, njihova angažiranost i dobra priprema projekta i time što je domaća tvrtka izvođač radova. Zamolio je mještane za strpljenje zbog radova koji su sveobuhvatni, ali je naglasio i kako će svjedočiti sasvim novom i ljepšem gradu i boljim uvjetima života što je pretpostavka i za gospodarski rast.
Ujedno je iskoristio i priliku da pohvali gradonačelnika Jančija, direktora Kolarića i predsjednika vijeća Lackovića na njihovom angažmanu oko projekta jer nije prošao niti jedan mjesec da netko od njih nije došao u Hrvatske vode po pitanju projekta kako bi osigurali da je on što uspješniji.

Zahvaljuje se prisutnima u ime g. Generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića na svemu dobrom što se čini za ovaj projekt i na potrošenim sredstvima, jer uostalom i Hrvatske vode žive od realizacije i povlačenja EU sredstava zahvaljujući osiguranim sredstvima koje nam je omogućila Vlada RH premijera Andreja Plenkovića.

Predviđa se da će radovi trajati do 31.12.2023., a projektom će biti obuhvaćena naselja: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.

Ukupna vrijednost projekta trenutno iznosi 352.516.263,55 HRK (s PDV-om), a procjenjuje se da će troškovi, nakon svih provedenih postupaka javne nabave, iznositi 430.735.181,81 HRK (s PDV-om). Projekt se sufinancira sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 196.280.281,42 HRK (69,60 %) dok će se preostali dio osigurati iz nacionalnih sredstava (državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave – Općina Ferdinandovac, Virje, Novigrad Podravski, Kloštar Podravski, Novo Virje te Grada Đurđevca).

Na konferenciji su, osim spomenutih istaknutih uzvanika, sudjelovali i predstavnici izvođača, stručnog nadzora te predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. kao i brojni predstavnici medija.