PRIJAVITE SE ZA BESPLATNO PRIKLJUČENJE NA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU!

Posted on

Prijave na besplatno priključenje na vodovod i odvodnju su i dalje u tijeku, odnose se na stanovništvo na području Grada Đurđevca i Općina Virje, Novigrad Podravski, Ferdinandovc, Novo Virje , Kloštar Podravski i Podravske Sesvete.

Za besplatno priključenje potrebno je predati ispunjeni obrazac zahtjeva za priključenje sa svim prilozima (gruntovni izvadak, kopija katastarskog plana i dozvola za gradnju) te dostaviti Komunalijama d.o.o. putem emaila na info@komundju.hr, pošte na adresu Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac ili osobno.

Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi kontaktiranje vlasnika kućanstva i dogovor oko lokacije pojedinog priključka na osnovu čega će se izraditi uvjeti za izgradnju priključka. Izgradnja priključaka odvijat će se tijekom 2022. i 2023. godine ovisno o planu izgradnje izvođača radova.

Za više infomacija obratite se isporučitelju vodnih usluga Komunalije d.o.o. Đurđevac mailom na info@komundju.hr ili putem telefona +385 48 812 304 ili +385 98 975 4458.

Link na obrazac ZAHTJEVA