PRIJAVITE SE ZA BESPLATNO PRIKLJUČENJE NA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU!

Posted on

Prijave na besplatno priključenje na vodovod i odvodnju su i dalje u tijeku, odnose se na stanovništvo na području Grada Đurđevca i Općina Virje, Novigrad Podravski, Ferdinandovc, Novo Virje , Kloštar Podravski i Podravske Sesvete. Za besplatno priključenje potrebno je predati ispunjeni obrazac zahtjeva za priključenje sa svim prilozima (gruntovni izvadak, kopija katastarskog plana i […]