Obavijest o prodaji osnovnog sredstva

Posted on

I.

Javnom dražbom za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije izlažu se slijedeća osnovna sredstva te utvrđuje njihova početna cijena:

1) osobni automobil Renault Clio, god. proizvodnje 2007. neregistriran
– početna cijena = 2.000,00 kn

II.

Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe, koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
Nadmetanje će se vršiti povećavanjem cijene isključivo u koraku od 400,00 kuna.

III.

Jamčevina se može uplatiti u gotovini na blagajni Društva ili na račun Komunalija d.o.o. broj: HR 1024020061100479786 s pozivom na broj: OIB uplatitelja, s naznakom ”Jamčevina za licitaciju – naziv osnovnog sredstva”. Uplata mora biti provedena najkasnije do 17. rujna 2021. do 8,30 sati.
Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale vozilo vrši se isključivo odmah nakon javne dražbe, a osobe koje su platile virmanom obaviti će se najkasnije u roku 5 dana od dana održavanja licitacije.

IV.

Osnovna sredstva se kupuju po sistemu ”viđeno- kupljeno” te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

V.

Natjecatelju koji izlicitira osnovno sredstvo jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.
Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude gubi pravo na povrat uplaćenoga iznosa jamčevine.

VI.

Rok isplate kupovine je tri dana od zaključenja Ugovora i u roku od 5 dana od javne dražbe izlicitirano i plaćeno vozilo dužan je odvesti iz dvorišta Društva.
U cijenu nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava vlasništva na kupca, te iste snosi kupac.

VII.

Javna licitacija će se održati dana 17. rujna 2021. s početkom u 9,00 sati, u sjedištu Komunalija d.o.o. , Radnička cesta 61 Đurđevac – ispred radionice.

VIII.

Dodatne informacije o javnoj licitaciji mogu se dobiti na broj mobitela 099/310-8014., a uz prethodnu najavu izvršiti uvid u osnovno sredstvo koje je predmet licitacije, i to u sjedištu Komunalija d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61 ili na telefone 048/812-304, svakim radnim danom od 9,30 – 14,00 sati.

IX.
Komunalije d.o.o. zadržavaju pravo da ponište ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično.

X.
Ova Obavijest za prodaju objavljuje se na Podravskom radiju, oglasnoj ploči Društva i službenoj stranici Društva.