Obavijest o prodaji osnovnih sredstava

Posted on

OBAVIJEST
za prodaju osnovnih sredstava u vlasništvu Komunalije d.o.o.
putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije

I.

Drugom javnom dražbom za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije izlažu se slijedeća osnovna sredstva te utvrđuje njihova početna cijena:

a.) teretno vozilo N1 Renault Kangoo god. proizvodnje 2007. , neregistriran
– početna cijena = 4.000,00 kn
b.) teretno vozilo VW TRANSPORTER god. proizvodnje 1997. ,neregistriran
– početna cijena = 5.000,00 kn

II.

Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe, koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
Nadmetanje će se vršiti povećavanjem cijene isključivo u koraku od 400,00 kuna.

III.

Jamčevina se može uplatiti u gotovini na blagajni Društva ili na račun Komunnalije d.o.o. broj: HR 1024020061100479786 s pozivom na OIB uplatitelja s naznakom ”Jamčevina za licitaciju – naziv osnovnog sredstva”. Uplata mora biti provedena najkasnije do 11.rujna 2019. do 8,30 sati.
Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo, vrši se isključivo odmah nakon javne dražbe, a osobe koje su platile virmanom obaviti će se najkasnije u roku 5 dana od dana održavanja licitacije.

IV.

Osnovna sredstva se kupuju po sistemu ”viđeno- kupljeno” te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

V.

Natjecatelju koji izlicitira osnovno sredstvo jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.
Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude gubi pravo na povrat uplaćenoga iznosa jamčevine.

VI.

Rok isplate kupovnine je tri dana od zaključenja Ugovora i u roku od 5 dana od dana prve javne dražbe izlicitirano i plaćeno vozilo dužan se odvesti iz dvorišta Društva.
U cijenu nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava vlasništva na kupca, te iste snosi kupac.

VII.

Druga javna licitacija će se održati dana 25. rujna 2019. (srijeda) s početkom u 9,00 sati, u sjedištu Komunalije d.o.o. , Radnička cesta 61 – ispred radionice, Đurđevac.

VIII.

Dodatne informacije o javnoj licitaciji mogu se dobiti kod gospodina Marka Mišulina. A uz prethodnu najavu izvršiti uvid u osnovna sredstva koja su predmet licitacije, i to u sjedištu Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61 ili na telefone 048/812-304, 048/812-662, svakim radnim danom od 9,30 – 14,00 sati.

IX.

Komunalije d.o.o. zadržavaju pravo da ponište ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično.

  X.

Ova Obavijest za prodaju objavljuje se na Podravskom radiju, oglasnoj ploči Društva i službenoj stranici Društva.