Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete

Posted on

Dana 18.lipnja 2019. godine u prostoru utvrde Stari grad održana je konferencija za medije na temu provedbe projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, kao i ostalih razvojnih projekata Komunalija d.o.o. Đurđevac. Razlog sazivanja ove konferencije za medije su novosti na projektu Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, koje su Komunalije zaprimile od strane Hrvatskih voda. Radi se o nacrtu završne ocjene projekta odnosno Completion note-a od strane Jaspersa što je posljednja aktivnost na pripremama projekta odnosno zeleno svjetlo prije sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

S obzirom na poznati Completion note te usvojene komentare koji se nisu odnosili na obuhvat projekta već na formalni dio aplikacijskog paketa, ne bi trebalo biti prepreka na putu prema sklapanju Ugovora o bespovratnim sredstvima kojeg optimistično očekujemo u rujnu 2019. godine.
Konačna vrijednost projekta nakon usvojenih komentara i nakon već uloženih 6.9 mil. kuna u pripremnu dokumentaciju također sufinanciranu od strane EU fondova iznosi 281.686.970 kn.

Provedbom projekta izgraditi će se 29,5 kilometara vodoopskrbne mreže, 3.349 kućnih priključaka na mrežu, crpna stanica i vodosprema u Čepelovcu, kanalizacijska mreža u dužini od 59,3 kilometara u Delovima, Novigradu Podravskom, Šemovcima, Hampovici, Đurđevcu, Čepelovcu, Budrovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Budančevici, Kozarevcu i Prugovcu, pročistač otpadnih voda u Ferdinandovcu, dok će se za pročistače u Virju i Podravskim Sesvetama povećati kapaciteti.

Radovi će se odvijati paralelno na svim jedinicama lokalne samouprave kako bi do 2023. godine uspješno realizirali ovaj važan projekt, a to je povećanje priključenosti stanovništva na stabilan sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kako bi zaštitili bogatstvo podzemne vode

Konferenciji za medije prisustvovali su zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić, gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnici Željko Lacković i Branko Hrg.