Redovno očitanje vode

Posted on

Obavještavamo korisnike vodnih usluga da će se vršiti redovno očitanje vodomjera u periodu od 22.09.2018. do 05.10.2018.godine, te molimo da se osigura nesmetan pristup do vodomjera, a vlasnike vikend i gospodarskih objekata gdje se povremeno boravi i onih vlasnika kod kojih je ostavljena obavijest za očitanje, da očitaju točno stanje svojih vodomjera i očitanje dostave […]