Redovno očitanje vode

Posted on

Obavještavamo korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 26.03. – 09.04.2018. godine, vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te molimo korisnike da omoguće pristup vodomjeru ili da sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u Komunalije putem web stranice ili na broj telefona 812-304 od ponedjeljka 26. 03. 2018. do petka 06. 04. 2018. u vremenu od 8 – 16 sati, najkasnije do 06.04.2018. godine.

Korisnici vodnih usluga koji ne omoguće pristup vodomjeru a sami ne dostave stanja svojih vodomjera do navedenog roka, obračunat će se prosječna potrošnja prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu.

Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u Komunalije.